Johan Amborg

Grundare och VD,  Johan Amborg Consulting AB

Jag har drygt 30 års erfarenhet ifrån olika chefs- och ledarroller inom svensk industri.

Jag var under 90-talet med och fick på plats en strategisk verksamhetsutvecklingsprocess inom Volvo Cars och AB Volvo. Bl.a. som globalt ansvarig för verksamhetsutveckling inom Volvo Bussar med siktet inställt på att involvera och engagera 6000 medarbetare från olika delar av världen, för att få de övergripande strategierna att landa på alla nivåer i organisationen.

Jag har via mitt arbete på AB Volvo och Volvo Cars, samt deras leverantörer och återförsäljare, stor erfarenhet av att arbeta med många olika kulturer runt om i världen.

Sedan 2013 har jag arbetat i anläggningsbranschen med bl.a.  Trafikverket, med alltifrån mindre väg- eller järnvägsprojekt till  ett antal större infrastrukturprojekt. Främst med utveckling av verksamheter, ledarskap, team och samverkansformer mellan olika parter i en mängd olika projekt.

Ni kan läsa mer om  sig på  Linkedin-logo-8