Våra tjänster

Jag hjälper er verksamhet inom följande områden

Stöd i arbete med Partnering- och samverkansledning

 • Partneringledare
 • Samverkansledare
 • ISO 44001:2017, Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan

Ledningsstöd, verksamhetsutveckling, ledarutveckling och
medarbetarutveckling

 • formulera tydliga visioner, strategier och mål som engagerar medarbetarna
  IMG_0738
 • driva förändringsarbete på alla nivåer i företaget, från högsta ledningsgruppen till en involvering av alla medarbetare i hela organisationen.
 • få till en lärande organisation, där ledningen tar till vara på och utvecklar den kompetens som finns i företaget, för att skapa en positiv och långvarig resultatutveckling av de prioriterade målen för verksamheten.
 • höja engagemanget hos alla anställda, genom att förstå affären och att se sitt bidrag till detta.
 • utveckla organisationen, grupperna, ledarna och individerna
 • utveckla och arbeta med företagskulturen och förändringsarbetets ”mjuka” frågeställningar
 • agera som stöd och moderator för arbetsmetodiken Utökad Samverkan.

Jag utgår ifrån er verksamhets situation och arbetar gemensamt fram förslag utifrån era behov. D.v.s. jag möter er där ni är och hjälper er att ta nästa steg i er utveckling.

Kvalificerad interimschef eller specialist inom HR-området
T.ex.
HR chef/HR Direktör inom större organisation
HR strategi och affärsplanering
HR processutveckling
Ledarskapsutveckling
Kompetensutveckling
Verksamhetsutveckling
Förändringsledning

Vi har en lång erfarenhet av förändringsledning. Interimslösningen kan ofta vara en kombination av ett rent linjeansvar och att leda ett förändringsarbete. T.ex. omstrukturering, nedskärning, outsourcing, utveckling av organisation, ledarutveckling och verksamhetsutveckling.

En interimslösning är att vi tillfälligt går in i en organisation för att fylla ett uppstått ett kompetensbehov under en tidsbegränsad period.
Det finns många olika skäl till varför ett sådant behov kan uppstå. Det kan bland annat uppstå under en omorganisation eller när en rekrytering drar ut på tiden.
Vi skräddarsyr en lösning med en tillfällig interimschef eller en interimsspecialist, som verkar inom organisationen tills behovet inte längre finns där. När beslutet är taget eller problemet blivit avhjälpt, lämnar en interimslösning tillbaka ansvaret till den tidigare ledningen, eller till den tillsatta efterträdaren.
Detta är ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att ta hand om situationer av tillfällig karaktär.

Johan Amborg Consulting AB arbetar i nätverk med personer och organisationer inom ovanstående och kompletterande kompetensområden. Läs mer under Samarbetspartners