Att lyckas med sin verksamhet

Exempel på vanliga frågeställningar som jag arbetar med

 • Hur skapar vi enighet i ledningen kring visioner, mål och strategier?
 • Hur förankrar vi vår vision och strategier?
 • Hur får vi alla i verksamheten med oss på resan mot vår vision?
 • Hur skapar vi energi och förståelse för vår vision, strategier och mål i hela organisationen?
 • Hur kan vi påverka våra tankesätt, attityder, beteenden och kultur i önskad riktning?
 • Hur säkrar vi en bra resultatuppföljning?
 • Hur får vi till rätt typ av ledarskap i vår verksamhet för att nå vår vision?
 • Hur skapar vi en lärande organisation?
 • Hur bör vi organisera oss för att lyckas med vår vision?
 • Hur kan vi utveckla oss till en bra ledningsgrupp?
 • Hur arbetar vi för att stärka den levande_processen inom vår verksamhet?

För att lyckas med att genomföra en förändringsprocess eller en strategi med varaktiga resultat
krävs kompetenta svar på dessa frågor.

Johan Amborg Consulting AB är er medspelare i att lyckas med detta.